O lásce

01. 12. 2008 | † 30. 09. 2015 | kód autora: 6iM

 Tohle jsem napsal, když mi bylo asi 15 a byl jsem poprvé bezhlavě zamilován :)

Každý člověk umí milovat darem od boha,
neb i štěně právě narozené proudem vody umí plouti.

Jen v srdci však možno jest hledati odpověď na otázku láska.

Ten, kdo však má zájem uzmouti lásku pro sebe jen a nikoliv
dělit se o ni s duší jemu spřízněnou, naplňuje medem jen mysl svou,
ne však srdce.

Je třeba takovýmto lidem neklásti vinu na bedra jejich,
neb oni jen doposud nedokázali nalézti cestu k naplnění srdce svého.

Nikdo více, než ty člověče, nedokáže toliko o lásce říci,
není-li sám láskou poznamenán.

Není tomu tak, že by člověk býval vícekráte zamilován,
než jednou jedinkrát, ačkoliv zdát by se mohlo,
že tomu tak jest.

Láska upřímná a pravá trvá na věky a nejsi-li o tom přesvědčen,
pak věs, že ještě neprošel jsi cestou dostatečně dlouhou k
poznání hlubin lásky.

Jsi-li však přesvědčen o lásce své,
kráčej vždy a všude po boku s láskou tvou,
neb hlavně mladou lípu třeba ochraňovat jest,
před ničivou silou vichrů nevšedních.

Avšak nezapomeň!
Budeš-li lípu z jedné strany proti vichru podpírati a tento nezačne vát,
může lehce se stát, že lípu tebou toliko ochraňovanou vyvrátíš sám.
Budeš-li však strom tento obdarovávat vodou křišťálovou věs,
že kořeny lípy této zmohutní natoliko,
že již nebude možno strom tento z jeho místa vylomit.

Podobně s láskou tvou,
čiň vše potřebné k spokojenosti a blaženosti srdce tvého,
srdce tvé polovičky nejdražší a věs, že tvá láska potrvá navěky.

 


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky literatura

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.